Comitete CNAE 2022

Conferința Națională de Acționări Electrice

CNAE

Acad. Prof.dr.ing. Ion BOLDEA
Prof.dr.ing. Dorin POPOVICI
Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN
Prof.dr.ing. Sorin MUȘUROI
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Prof.dr.ing. Sorin Deaconu
Conf.dr.ing. Alexandru HEDEȘ

Tudor AMBROS – Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Gheorghe BĂLUŢĂ – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Iulian BIROU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Alexandru BITOLEANU – Universitatea din Craiova
Radu BOJOI – Politecnico di Torino
Ion BOLDEA – Universitatea Politehnica Timişoara, Academia Română
Corneliu BOŢAN – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Codrin Gruie CANTEMIR – Ohio State University
Lorin CANTEMIR – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Aurel CÂMPEANU – Universitatea din Craiova
Adrian DĂNILĂ – Universitatea „Transilvania” din Braşov
Sorin DEACONU – Universitatea Politehnica Timişoara
Sorin ENACHE – Universitatea din Craiova
Dan FLORICĂU – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
Alexandru FRANSUA – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
Marian GĂICEANU – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Adrian GRAUR – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Cornel IANACHE – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Maria IMECS – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Sergiu IVANOV – Universitatea din Craiova
Cristian LASCU – Universitatea Politehnica Timişoara
Gheorghe LIVINȚ – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Petru LIVINȚI – Universitatea din Bacău
Leon MANDICI – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Gheorghe MANOLEA – Universitatea din Craiova
Răzvan MĂGUREANU – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
Mihai MIHĂIŢĂ – Asociaţia Generală a Inginerilor din România
Alexandru Mihail MOREGA – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, MC Academia Română
Nicolae MUNTEAN – Universitatea Politehnica Timişoara
Sorin MUȘUROI – Universitatea Politehnica Timişoara
Valentin NĂVRĂPESCU – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
Ilie NUCĂ – Univeristatea Tehnică a Moldovei din Chișinău
Corneliu MARINESCU – Universitatea „Transilvania” din Braşov
Teodor PANĂ – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Radu PENTIUC – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Catalin Ion PETREA – Universitatea „Transilvania” din Braşov
Ion PIROI – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Emil POP – Universitatea din Petroşani
Mihaela POPESCU – Universitatea din Craiova
Dorin POPOVICI – Universitatea Politehnica Timişoara
Mihai RAŢĂ – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Mircea RĂDULESCU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Emil M. ROŞU – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Alexandru SĂLCEANU – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Alecsandru SIMION – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Ciprian ȘORÂNDARU – Universitatea Politehnica Timişoara
Florin TĂNĂSESCU – Comitetul Electrotehnic Român
Marinel TEMNEANU – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Viorel TRIFA – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Nicolae VASILE – Camera de Comerţ şi Industrie a României
Ion VLAD – Universitatea din Craiova
Ion VONCILĂ – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Președinți:

Prof.dr.ing. Sorin MUȘUROI – Universitatea Politehnica Timişoara
Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU – Universitatea Politehnica Timişoara

Secretari:

Conf.dr.ing. Codruța Mihaela ANCUȚI – Universitatea Politehnica Timişoara
Conf.dr.ing. Octavian CORNEA – Universitatea Politehnica Timişoara

Membri:

Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU– Universitatea Politehnica Timişoara
Conf.dr.ing. Cristian LASCU– Universitatea Politehnica Timişoara
Ș.l.dr.ing. Marcus SVOBODA– Universitatea Politehnica Timişoara
Ș.l.dr.ing. Marțian MOȚ– Universitatea Politehnica Timişoara
Ș.l.dr.ing. Ana Adela POPA– Universitatea Politehnica Timişoara
As.dr.ing. Antheia RAICOV– Universitatea Politehnica Timişoara
As.dr.ing. Dan Cornel HULEA– Universitatea Politehnica Timişoara
As.dr.ing. Adrian MARTIN– Universitatea Politehnica Timişoara
As.dr.ing. Liviu Dănuț VITAN– Universitatea Politehnica Timişoara

Conferinta Națională de Acționări Electrice,
Ediția XX, Timișoara 2022

xx