Cronologia edițiilor CNAE

CNAE

Cronologia edițiilor CNAE
(consemnare realizată de profesorul Gheorghe Manolea)

1. Introducere

Ideea de a scrie o Istorie a CNAE a apărut în 2010, la Craiova, când, în a doua zi a Conferinței, vineri 8 octombrie, am prezentat, într-una dintre secțiuni, o lucrare despre profesorul Profir Degeratu, fondatorul Școlii de acționări electrice de la Craiova. Lucrarea conținea și o scurtă trecere în revistă a edițiilor CNAE. Reacția participanților a fost încurajatoare așa că, că pentru  Ediția CANE 2012, organizată la Suceava, a fost elaborată  broșura  „ Conferința Națională de Acționări Electrice CNAE. Conferință profesională, cu Istorie scrisă de oameni timp de 40 de ani”, distribuită participanților. Din mai multe motive, printre care și cele legate de contribuția profesorului Nicolae Boțan, evocat în lucrare,  la formarea Școlii de acționări electrice de la Suceava, conținutul a fost prezentat  în Plenul Conferinței CNAE 2012.

 

La ediția CNAE 2014, organizată la Reșița, s-a completat broșura anterioară și a fost distribuită participanților în format tipărit și în format electronic. Confirmarea utilității scrierii Istoriei CNAE a  fost făcută  la Cluj-Napoca de către organizatorii CNAE 2016.

 

Ediția CNAE 2018, reprezintă,  din acest punct de vedere, trecerea la o etapă modernă, actuală de prezentare a Cronologiei  Edițiilor CNAE.

 

2. Perioada 1972-1990

Începuturile au fost făcute, în 1972, la Iaşi, de către profesorul Nicolae Boţan şi colaboratorii domniei sale. Aşa cum a afirmat unul dintre aceştia, la început a fost o Consfătuire pe tema acţionărilor electrice, domeniu în care profesorul Nicolae Boţan a avut multe şi importante contribuţii.

 

A doua Conferinţă a fost organizată la Cluj în 16-17 mai 1980, principalul organizator fiind profesorul Arpad Kelemen. Domnia sa a propus ca lucrările să fie traduse în limba engleză, coperta volumului să aibă o formă specifică.

Echipa care s-a ocupat de organizare a fost formată din: prof.dr.ing. Arpad Kelemen, prof.dr.ing. Mircea Crivii, şef lucr.dr.ing. Viorel Trifa, şef lucr.dr.ing. I.A. Leţia, şef lucr.ing. Maria Imecs, şef lucr. Gheorghe Lazea, şef lucr.ing. Vasile Iancu, şef lucr.ing. Radu Munteanu, şef lucr.ing. Radu Ciupa, şef lucr.ing. Eugeniu Man, şef lucr.ing. Virgil Maier, şef lucr.ing. Karoly Pusztai.

 

Următoarea ediţie s-a desfăşurat la Braşov în 28-30 mai 1982. S-a păstrat forma volumului, schimbându-se numai siglele entităţilor organizatoare. Echipa care s-a ocupat de organizarea acestei ediţii a fost formată din :prof.dr.ing. Carol Saal, prof.dr.ing. Iulian Țopa, prof.dr.ing. Ioan Matlac, prof.dr.ing. Ion Mărgineanu, prof.dr.ing. Ştefan Dan, prof. dr.ing. Gheorghe Cruţu, şef lucr.dr.ing. Gheorghe Toacşe, şef lucr.dr.ing. Ovidiu Peşteanu, şef lucr.dr.ing. Iuliu Szekely, şef lucr. Mihai Cernat, şef lucr.ing. V. Pîrvulescu, şef lucr.ing. Francisc Sisak, şef lucr.ing. A. Mailat, as.ing. V. Comnac, as.ing. A. Fratu, as.ing. Fl. Moldoveanu, as.ing. R. Crăciun, as.ing. I. Olteanu, as.ing. D. Bonfert.

 

A IV-a Conferinţă s-a desfăşurat la Craiova în 20-21 septembrie 1984. Comitetul local de organizare a fost format din: prof.dr.ing. Profir Degeratu, şef lucr.dr.ing. Gheorghe Popescu, şef lucr.dr.ing. Gheorghe Manolea, şef lucr.ing. Alexandru Bitoleanu, şef lucr.ing. Silviu Ţolescu, as.ing. Dan Mihai, ing. Dan Ciobanu, ing. Niculae Boteanu.

Edițiile anterioare și următoare au fost programate în luna mai, dar cea din 1984 a fost amânată pentru septembrie deoarece organizarea CNAE a fost legată și de  Conferința Națională de Electrotehnică si Electroenergetică, CNEE ’84, Craiova, 19-20 septembrie. Atunci era nevoie de o aprobare pentru organizarea manifestărilor științifice, iar forurile conducătoare au decis  ca cele două conferințe să fie organizate simultan.Organizatorii CNAE și-au asumat un anumit risc și s-a reușit păstrarea identității CNAE.

 

A V-a Conferinţă s-a desfăşurat la Iaşi în 16-17 mai 1986. Comitetul local a fost format din: prof.dr.ing. Nicolae Boţan, care decedase la data de 28 iulie 1985, prof.dr.ing. Eugen Balaban, şef.lucr.dr.ing. Mircea Diaconescu, şef lucr.dr.ing. Gheorghe Livinţ, şef lucr.dr.ing. M. Oprişor, şef lucr.dr.ing. Lucian Ciobanu, şef lucr.ing. Simona Caba, şef lucr.ing. Grigore Taşcă, şef lucr. Iulian Graur.

 

A VI-a Conferinţă s-a desfăşurat la Timişoara în 13-14 mai 1988. Comitetul local a fost format din: prof.dr.ing. Eugen Seracin, prof.dr.ing. Ion Şora, şef lucr.dr.ing. Ştefan Bartzer, şef lucr.dr.ing. Manoilă Prodan, şef lucr.dr.ing. Dorin Popovici, şef lucr.dr.ing. Ştefan Bălteanu, as.dr.ing. Gheorghe Bogoevici, as.ing. Vasile Coita, as.ing. Ovidiu Văzdăuţeanu, dr.ing. Ioan Ghiur.

 

A VII-a ediţie s-a desfăşurat la Galaţi în 11-14 octombrie 1990. Comitetul local a fost format din: prof.dr.ing. Dumitru Călueanu, prof.dr.ing. Emil Ceangă, conf.dr.ing. Ion Bivol, conf.dr.ing. Viorel Dugan, conf.dr.ing. Emil Roşu, şef lucr.ing. Mircea Berbeciu, şef lucr.ing. Gabriela Nemţanu, şef lucr.ing. Cristian Nichita, şef lucr.ing. Sergiu Ivas.

Organizarea Conferinței în toamnă a fost determinată de schimbările politice și sociale din acea perioadă, iar  meritul colegilor de la Galați a fost cu atât mai mare. În plus,  această ediție a Conferinței a fost un bun prilej pentru a i se conferi profesorului  Alexandru Fransua titlul de Doctor Honoris Causa al Universității ” Dunărea de Jos” din Galați.  Alexandru Fransua s-a născut la Brăila.

Trebuie menţionat că după finalizarea dezbaterilor pe secţiuni se desfăşura o şedinţă de încheiere în care se formulau concluziile desprinse din discuţii. Iată o sinteză a discuţiilor purtate la CNAE 1984.

  • În vederea asigurării posibilităţilor de aplicare a rezultatelor teoretice privind proiectarea sistemelor de acţionare electrică este necesară completarea cataloagelor de maşini electrice cu toţi parametri de calcul: rezistenţe, inductivităţi, reactanţe, momente de inerţie, constante de timp, pierderi (toate componentele), randament etc.
  • Având în vedere structura actuală a sistemelor de acţionare electrică este necesară reconsiderarea metodicii de proiectare a maşinilor electrice astfel încât ele să fie construite în concordanţă cu sistemul de acţionare.
  • Din analiza bibliografiei indicate de autorii lucrărilor rezultă că aceasta este depăşită, lipsind periodicele de specialitate apărute în ultimii ani pe plan mondial.
  • Considerând că evoluţia tehnologiei de realizare a acţionărilor electrice pe plan mondial s-au atins trei generaţii, a rezultat că la noi în ţară s-a atins abia generaţia a doua.
  • La lucrările următoarei conferinţe trebuie să fie invitaţi proiectanţi şi constructori de maşini electrice şi componente ale sistemelor de acţionare electrică.
  • Între două conferinţe se impune organizarea unor consfătuiri, cursuri privind terminologia şi conţinutul disciplinei de acţionări electrice precum şi a disciplinelor complementare.
  • A V-a Conferinţă naţională de acţionări electrice va fi organizată de Centrul universitar Iaşi în 1985, iar a VI-a va fi organizată de centrul universitar Timişoara în 1987.
3. Perioada 1990 – 2014

 

A VIII-a Conferinţă s-a desfăşurat la Iaşi în 22-24 octombrie. Comitetul local a fost format din: prof.dr.ing.Mircea Diaconescu,prof.dr.ing.Lorin Cantemir,conf.dr.ing.Simona Caba, conf.dr.ing.Iulian Graur, conf.dr.ing. Mircea Oprișor, șef.lucr.ing.Gheorghe Băluță, șef lucr.ing.Marcel Rățoi, asist.ing.Mihai Albu, ing.Ion Ciutea, ing.Mihai Mustață, ing.Adrian Teodoriu. Deși lucrările au fost editate ca și la edițiile precedente,volumul a avut alt format iar coperta altă grafică.

După obiceiul deja consacrat, la ședința de încheiere s-a stabilit ca următoarea ediție CNAE să fie organizată  de Universitatea Tehnică din Chișinău. Nu s-a putut organiza pe motiv că este o Conferință …Națională. Au trecut câțiva ani .

A IX-a Conferință s-a organizat la Craiova în perioada 8-9 octombrie 1998. Comitetul local a fost format din prof.dr.ing.Alexandru Bitoleanu, prof.dr.ing.Profir Degeratu, prof.dr.ing.Corneliu Nică, prof.dr.ing.Gheorghe Manolea,conf.dr.ing.Gheorghe Popescu,conf.dr.ing.Dan Mihai, șef lucr.dr.ing.Sergiu Ivanov, șef.lucr.ing.Mihaela Poepscu, șef lucr.ing.Silviu Țolescu, șef lucr.ing.Mircea Dobriceanu, as.ing.Daniel Pîrjan, prep.ing.Cătălin Constantinescu.

 

A X-a Conferință s-a organizat la Iași în perioada 12-13 octombrie 2000. S-a introdus o regulă nouă. Președintele și vicepreședintele Comitetului Național al Conferinței au fost de la Iași: prof.dr.ing.Mircea Paul Diaconescu- Președinte, prof.dr.ing.Eugen Balaban-Vicepreședinte, Comitetul local a fost format din conf.dr.ing. Simona Caba, prof.dr.ing. Iulian Graur, prof.dr.ing.Alecsandru Simion, conf.dr.ing. Gheorghe Băluță, șef lucr.ing.Gheorghe Savitescu, șef lucr.ing.Marcel Rățoi, șef.lucr.ing.Mihai Albu, șef lucr.ing.Vasile Horga, șef lucr.ing.Radu Bojoi, șef lucr.ing.Dorin Lucache. Lucrările au fost publicate în Buletinul Institutului Politehnic din Iași.

 

A XI-a Conferință s-a organizat la Galați  în perioada 10-12 octombrie 2002. Președintele și Vicepreședintele Comitetului Național al Conferinței : prof.dr.ing.Dumitru Călueanu, prof.dr.ing.Emil Mina Roșu.

Comitetul local a fost format din conf.dr.ing.Nicolae Badea, prof.dr.ing.Ion Bivol, prof.dr.ing.Toader Munteanu,  conf.dr.ing.Sergiu Ivas, conf.dr.ing.Mariana Dumitrescu, șef lucr.ing.Gabriela Nemțanu, șef.lucr.ing.Ion Voncilă, șef lucr.ing.Teodor Dumitriu,conf.dr.ing.Grigore Fetecău,șef.lucr.ing.Ion Dobrotă,as.ing.Răzvan Buhosu,as.ing.Cristian Vasilache.Lucrările au fost publicate într-un volum dedicat.

 

A XII-a Conferință s-a organizat la Cluj-Napoca  în perioada  23-25 septembrie  2004. Președinte prof.dr.ing.Viorel Trifa, Vicepreședinte prof.dr.ing.Teodor Pană, secretar științific prof.dr.ing. Mircea M.Rădulescu, secretar tehnic prof.dr.ing.Călin Rusu, editor volum prof.dr.ing.Iulian Birou. Lucrările au fost publicate  în Acta Electrotehnica.

 

A XIII-a Conferință s-a organizat la Ploiești  în perioada  5-6 octombrie 2006. Lucrările au fost publicate în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Deși  în documentele tipărite (Program, volum) nu este menționat Comitetul local de organizare, inițiatorul și organizatorul principal a fost prof.dr.ing.Doru Georgescu.

 

A XIV-a Conferință s-a organizat la Timișoara în perioada 25-26 septembrie 2008. Comitetul local a fost format din prof.dr.ing. Dorin Popovici, prof.dr.ing. Gheorghe Atanasiu, prof.dr.ing. Nicolae Muntean, conf.dr.ing. Sorin Mușuroi, conf.dr.ing. Lucian Tutelea, șef lucr.dr.ing. Alin Argeșeanu, șef lucr.dr.ing.Cristian Lascu, șef lucr.dr.ing. Ciprian Sorandaru, as.dr.ing. Octavian Cornea, as.ing. Marcus Svoboda, cercet.dr.ing.Ileana Torac.

 

A XV-a Conferință s-a organizat la Craiova în perioada 7-8 octombrie 2010. Lucrările au fost publicate în Analele Universității din Craiova, nr.34/2010, vol.II. Comitetul local a fost format din prof. dr. ing. Al. Bitoleanu, prof. dr. ing. M. Dobriceanu , prof.dr.ing.S.Enache, prof.dr.ing.S.Ivanov, prof.dr.ing.Gh.Manolea , prof.dr.ing.D.Mihai,prof.dr.ing.Mihaela Popescu, prof.dr.ing.I.Vlad.

Secretariatul Conferinței a fost asigurat de conf.dr.ing. M.A. Drighiciu, șef lucr.drd.ing. Fl.Ravigan,prep.ing. V.Suru, prep.ing. Mihaela Tiţa.

 

A XVI-a Conferinței s-a organizat la Suceava în perioada 4-5 octombrie 2012. Lucrările au fost publicate în Buletinul AGIR nr.4/2012. Comitetul de organizare : Prof. dr. ing. Adrian Graur  –  preşedinte, asist. dr. ing. Ciprian Afanasov lucr. dr. ing. Niculai  Barbă, conf. dr. ing. Crenguţa E. Bobric, prof. dr. ing. Dorel Cernomazu,asist. drd. ing. Eugen Hopulele,conf. dr. ing. Daniela Irimia,conf. dr. ing. Leon Mandici,conf. dr. ing. Dan L. Milici, conf. dr. ing. Mariana R. Milici, asist. dr. ing. Elena Olariu, prof. dr. ing. Radu Pentiuc, prof. dr. ing. Ştefan Gheorghe Pentiuc, conf. dr. ing. Cezar Popa, prof. dr. ing. Valentin Popa, conf. dr. ing. Gabriela Rață, conf. dr. ing. Mihai Rață, șef lucr. dr. ing. Costel Ungureanu.

Cu ocazia Conferinței s-a organizat și o Expoziție de produse și postere cu produse brevetate de cadrele didactice și doctoranzii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

 

A XVII-a Conferință s-a organizat la Reșița în perioada  9-10 octombrie 2014. Lucrările au fost publicate în două volume ale Analelor Universității „Eftimie Murgu”.

Comitetul de organizare.
Preşedinte:prof. dr. ing. Doina Frunzăverde, Preşedinte de onoare: prof.dr. ing. Ştefan Gârlaşu, Preşedinte executiv: prof. univ. dr. ing. ec. Ion Piroi, Vicepreşedinte executiv: șef lucr. dr. ing. Elisabeta Spunei, Membrii: prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert Rainer Gillich, Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Gheorghe Popovici, prof.dr. ing. Ioan Ruja, Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Hamat, prof. dr. ing. Eugen Răduca, prof. dr. ing. Nicoleta Gillich, prof. dr. mat. Darian Onchiş, conf. dr. ing. Cristian Chioncel, șef lucr.dr. ing. Ladislau Augustinov, șef lucr. dr. Cornel Haţiegan, Ing. Teodor Gavriş, dr. ing. Florin Pomoja, ec. inf. Emanuel Zgârdea, jr. Gabriel Dragoş, ec. Ionuţ Alexandru

 

4. Perioada 2016  până în prezent

A  XVIII-a Conferință s-a organizat la Cluj-Napoca în prioada 13-14 octombrie 2016. La această ediție Lucrările au fost publicate în ACTA ELECTROTEHNICA – revistă de categorie B+ CNCSIS, numai în format electronic, iar lucrările pot fi accesate la adresa : https://ie.utcluj.ro/files/acta/2016/Number3-4/Summary%203-4-2016%20e-journal.pdf.

Comitetul onorific a fost format din prof.dr.ing. Maria Imecs, prof.dr.ing. Viorel Trifa, prof.dr.ing. Vasile Iancu, prof.dr.ing. Karoly Biro, prof.dr.ing. Ioan-Adrian Viorel.
Comitetul de organizare a fost format  din: prof.dr.ing. Teodor PANĂ, Chairman, prof.dr.ing. Iulian BIROU, Co-chairman și membrii organizatori: șef lucr.dr.ing. Ioana Gross, șef lucr.dr.ing. Eniko Szoke, șef lucr.dr.ing. Csaba Szabo, șef lucr.dr.ing. Ciprian Cristea, șef lucr.dr.ing. Mircea Ruba.
Comitetul de Conferință: prof.dr.ing. Teodor Pană, prof.dr.ing. Claudia Marțis, prof.dr.ing. Lorand Szabo, prof.dr.ing. Horia Hedeșiu, prof.dr.ing. Călin Rusu, prof.dr.ing. Mircea Radulescu, prof.dr.ing. Iulian Birou, prof.dr.ing. Richard Marshalko.

A  XIX-a Conferință s-a organizat la  Iași  în prioada 7-8  iunie  2018. La această ediție s-au susținut  cinci Conferințe în Plen, iar lucrările  acceptate au fost prezentate oral în  4 secțiuni: Mașini electrice,  Electronică de putere& AIB – aplicații în industrie și bioinginerie, Acționări electrice, Controlul și automatizarea acționărilor electrice. S-a organizat și o sesiune POSTER.

Lucrările în extenso au fost distribuite participanților pe suport electronic ( stick).

Comitetul onorific a fost format din Prof.dr.ing. Corneliu Boțan, Conf.dr.ing. Simona Caba, Prof.dr.ing. Lorin Cantemir, Prof.dr.ing. Gheorghe Livinț, Prof.dr.ing. Alecsandru Simion.

Comitetul de organizare.

Președinți:Prof.dr.ing. Dorin LUCACHE ,Conf.dr.ing. Mihai ALBU.

Secretari: Conf.dr.ing. Leonard Livadaru,Conf.dr.ing. Vasile Horga.

Membri: Prof.dr.ing. Marian Poboroniuc, Conf.dr.ing. Adrian Munteanu, șef lucr.dr.ing. Marcel Rățoi, șef lucr..dr.ing. Gabriel Chiriac, șef lucr.dr.ing. Daniel Sicea, șef lucr.dr.ing. Elena Serea, șef lucr.dr.ing. Daniel Irimia, șef lucr.dr.ing. Bogdan Vîrlan, as.dr.ing. Alina Baciu.

 

Prin consens, s-a stabilit ca ediția CNAE XX să se organizeze în 2020,   la Universitatea Politehnica din Timișoara,  iar  domnul prof.dr.ing. Sorin Mușuroi este, până în 2020, Președintele  Asociației de Acționări Electrice . Acesta a primit din partea organizatorilor CNAE XIX  Simbolul  transmisibil cu Însemnele Funcției de Președinte al  Asociației de Acționări Electrice. Simbolul a fost conceput și realizat de organizatorii CNAE XIX, fiind una dintre multiplele „ inovații” ale acestora.

Conferința Națională de Acționări Electrice
Ediția XX, Timișoara
12-14 mai 2022

xx