CNAE - Timișoara 2022

Membri AAE

CNAE

Membrii AAE

Membri onorifici

Nicolae V. Boțan

S-a născut în comuna Tătăreşti, judeţul Lăpuşna, la data 9 mai 1915. În 1949  a obținut titlul de doctor inginer, avându-l   conducător pe  prof. dr. ing. Cezar Antoni Parteni, iar în 1969 a obținut titlul de „Doctor docent”.A fost cadru didactic la Institutul Politehnic din Iași din 1942. Din 1952 a predat disciplina de Acţionări electrice, domeniu în care a obţinut rezultate remarcabile motiv pentru care este considerat fondatorul şcolii româneşti de acţionări electrice. A creat primul laborator din ţară în domeniul acţionărilor electrice pe baza căruia a construit Şcoala de acţionări electrice de la Iaşi.

Din 1964 a condus doctorate în această specialitate, sub îndrumarea sa obţinând titlul de doctor inginer 32 de specialişti, iar alţii aflându-se într-o fază avansată de elaborare a lucrărilor la data decesului său (28 iulie 1985). A organizat la Iaşi, în 1972, prima Consfătuire națională pe tema acționărilor electrice, devenită din 1980 Conferinţă Naţională de Acţionări Electrice, şi a participat activ, în calitate de preşedinte de onoare la următoarele ediții, organizate în diverse centre universitare din ţară.

Carol Saal

S-a născut în satul Lipcani din judeţul Bistriţa-Năsăud, la data de 25 aprilie 1929. A fost student al Facultăţii de Electrotehnică, Institutul Politehnic din Iaşi şi a absolvent cursurile în anul 1952. Înainte de absolvire, în perioada 1950-1951, a funcționat ca asistent la Catedra de Mașini electrice din Politehnica ieșeana. În 1968 a obținut titlul de doctor inginer, avându-l conducător de doctorat pe profesorul Nicolae Boţan. Împreuna au colaborat la scrierea monografiei:  BOŢAN, Nicolae V.; SAAL, Carol. Acționarea electrică a mecanismelor cu volant, 244p., apărută la București, Editura Tehnică, 1967. A fost cadru didactic  la Universitatea din Brașov din 1958. Din 1970 a devenit conducător de doctorat în domeniul acţionărilor electrice şi a condus 25 de teze la Universitatea din Braşov şi la Universitatea Tehnică din Dresda. A coordonat organizarea  CNAE 1982, împreună cu profesorul Iulian Țopa. În perioada 1992-1994 a fost încadrat ca profesor la FH Regensburg, Germania.

Membrii fondatori

Comitetul de conducere (1991)

 1. Prof.dr.ing. Căluianu Dumitru – președinte
 2. Conf.dr.ing. Mircea Diaconescu – vicepreședinte
 3. Conf.dr.ing. Roșu Emil – secretar
 4. Prof.dr.ing. Răzvan Măgureanu
 5. Conf.dr.ing. Ioan Felician Soran
 6. Prof.dr.ing. Eugen Balaban
 7. Prof.dr.ing. Kelemen Arpad – inițiator al asociației
 8. Prof.dr.ing. Eugen Seracin
 9. Conf.dr.ing. Dorin Popovici
 10. Prof.dr.ing. Profir Degeratu
 11. Prof.dr.ing. Iulian Ţopa
 12. Ing. Woinrich Ghűnther
 13. Cerc.şt.pr.ing. Dan Ion
 14. Ing. Paul Stavarache
 15. Ing. Tudor Bordei

Lista membrilor fondatori (1991)

Nr.crt. Nume – Prenume Grad didactic (1991) Afiliere
1. Atanasiu George prof.dr.ing. I.P. Timișoara
2. Bivol Ion conf.dr.ing. Universitatea Galați
3. Berbeciu Mircea șef.lucr.ing. Universitatea Galați
4. Badea Nicolae as.ing. Universitatea Galaţi
5. Bădic Vladimir as.ing. Universitatea Galaţi
6. Bucurenciu Sorin conf.dr.ing. I.P. Bucureşti
7. Bordei Mihai inginer C.S. Galaţi
8. Banu Emilian conf.dr.ing. Universitatea Galaţi
9. Bolteanu Nicolae as.ing. Universitatea Craiova
10. Bitoleanu Alexandru conf.dr.ing. Universitatea din Craiova
11. Balaban Eugen prof.dr.ing. I.P. Iaşi
12. Boţan Corneliu prof.dr.ing. I.P. Iaşi
13. Călueanu Dumitru prof.dr.ing. Universitatea Galaţi
14. Chiran Mihai inginer IRUBAR Câmpina
15. Constantin Ion inginer ICSITNAV Galaţi
16. Cerbulescu Dănilă dr. inginer Universitatea din Craiova
17. Caba Simona Ana conf.dr.ing. I.P. Iaşi
18. Cruceru Constantin prof.dr.ing. Universitatea Galaţi
19. Chitea Sorin inginer I.P.A. Bucureşti
20. Ceangă Emil prof.dr.ing. Universitatea Galaţi
21. Cristea Ion sing. pr. I.C.F.F.A. Galaţi
22. Chiculiţă Mihai inginer C.S. Galaţi
23. Cojocaru Ştefan inginer I.C.F.F.A. Galaţi
24. Cristian Lucian inginer I.P.A. Bucureşti
25. Comnac Vasile şef.lucr.ing. Universitatea Braşov
26. Comşa Adrian şef.lucr.ing. Universitatea Braşov
27. Dan Ion cercet.şt.pr.ing. I.C.P.E. Bucureşti
28. Dobriceanu Mircea as.ing. Universitatea din Craiova
29. Degeratu Profir prof.dr.ing. Universitatea din Craiova
30. Filipescu Clement inginer C.S. Galaţi
31. Guzun Basarab Dan conf.dr.ing. I.P. Bucureşti
32. Ghiurcă Florică inginer C.S. Galaţi
33. Galan Nicolae prof.dr.ing. I.P. Bucureşti
34. Gheorghiu Cristian Alex. inginer ICPN București
35. Grosu Costică subinginer C.S. Galați
36. Gheorghiu Mario-Sorin Conf.dr.ing. I.P. Cluj
37. Ineos Maria Conf.dr.ing. I.P. Cluj
38. Ioachim Răzvan inginer IPA București
39. Kisch Dragoș Ovidiu As.ing. I.P. București
40. Ivas Sergiu ș.l.ing. Universitatea Galaţi
41. Kelemen Arpad Prof.dr.ing. I.P.Cluj
42. Luca Ion Ing.proiectant I.C.F.F.A. Galați
43. Munteanu Toader As.ing. Universitatea Galaţi
44. Măgureanu Răzvan Prof.dr.ing. I.P. București
45. Miscoci Nicolae Inginer IPA București
46. Mihai Dan Cercet.șt. ICP București
47. Mircea Diaconescu Conf.dr.ing. I.P. Iași
48. Mihai S. Dan ș.l.ing. Universitatea din Craiova
49. Maier Virgil inginer I.P.Cluj
50. Manolea Gheorghe Conf.dr.ing. Universitatea din Craiova
51. Livinț Gheorghe Conf.dr.ing. I.P. Iași
52. Mărgineanu Ioan Conf.dr.ing. Univ. Brașov
53. Marinescu Corneliu ș.l.ing. Univ. Brașov
54. Mîndrescu Maria Ing. Cercetare Universitatea Galaţi
55. Nemțanu Gabriela ș.l.ing. Universitatea Galaţi
56. Nichita Cristian ș.l.ing. Universitatea Galaţi
57. Oprișor Mircea-Sorin Conf.dr.ing. I.P. Iași
58. Popovici Dorin Conf.dr.ing. I.P. Timișoara
59. Pană Teodor ș.l.ing.  I.P. Cluj
60. Patko Emeric inginer C.S. Galați
61. Postalache Veronica inginer C.S. Galați
62. Patriche Octavian inginer C.S. Galați
63. Panaite Cezar Alex. Ing.pr. C.S. Galați
64. Potlog Constantin inginer ICSITNAV  Galați
65. Popescu Eugen inginer IPA București
66. Panaite Alexandru inginer ICSITNAV Galați
67. Roșu Emil Conf.dr.ing. Universitatea Galaţi
68. Roșu Gheorghe Ing.proiectant I.C.F.F.A. Galați
69. Rusu Călin inginer I.P.Cluj
70. Selischi Alexandru prof.dr.ing. I.P. București
71. Soran Ioan Felician Conf.dr.ing. I.P. București
72. Suărăsan Ilie prof.dr.ing. I.P.Cluj
73. Seracin Eugen prof.dr.ing. I.P. Timișoara
74. Tăbăcaru Vasile as.ing. Universitatea Galaţi
75. Teodorescu Remus as.ing. Universitatea Galaţi
76. Tita Ion inginer C.S. Galaţi
77. Ţopa Iulian prof.dr.ing. Universitatea Braşov
78. Tolescu Silviu şef.lucr.ing. Universitatea Craiova
79. Vernian Cristian inginer C.S. Galaţi
80. Zamfir Doina Mihaela şef.lucr.ing. I.P. Iaşi
81. Woinrich Ghűnther inginer I.P.A. Bucureşti

Conferința Națională de Acționări Electrice
Ediția XX, Timișoara
12-14 mai 2022

xx