CNAE - Timișoara 2022

Asociația de Acționări Electrice din România

CNAE

Asociația de Acționări Electrice din România

Asociația de Acționări Electrice din România (AAE) s-a născut la inițiativa participanților la cea de a VII-a Conferință Națională de Acționări Electrice (CNAE) care s-a desfășurat la Galați în perioada 11-14 octombrie 1990.  Comitetul de inițiativă întrunit la data de 12.10.1991 a adoptat obiectivele și statutul asociației, stabilind totodată un comitet de conducere format din 15 membrii dintre care un președinte (Prof.dr.ing. Dumitru Căluianu), un vicepreședinte (Prof.dr.ing. Mircea Paul Diaconescu) și un secretar (Prof.dr.ing. Emil Roșu).
Asociația a căpătat statut juridic prin Sentința Civilă nr. 101 din 19.12.1991 a Judecătoriei Galați.
Asociația AAE a fost afiliată Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) din anul 1992.
(http://www.agir.ro/societate.php?id_societate=9)

O parte din obiectivele prevăzute în Satutul AAE de la înființare (1991) nu au primit validarea timpului, dar asociația rămâne activă în scopul ei primordial: organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale de Acționări Electrice (CNAE) o dată la doi ani.

Statut (1991)

1. AAE este o organizație profesională care reunește specialiști din cercetare, proiecare,producție și învățământ superior cu preocupări în domeniul sistemelor de acționare electrică.

2. Scopul AAE este de a uni și susține preocupările cu carcater științific din domeniu, în vedere cunoașterii rezultatelor  membrilor  săi,pro,ovarea acestor rezultate, apărării   drepturilor membrilor membrilor asociației, răspândirii peste hotare a precupărilor de cercetare și a asigurării colaborării cu specialiști din domeniu pe plan mondial.
3. Asociația este independentă de orice orientare politică.
4. Poate fi membru al AAE orice cetățean român sau străin cu preocupări în domeniul acționărilor electrice și care agreează  Statutul asociației.
5. Înscrierea în Asociație se face prin adeziune scrisă individual.
6. AAE își propune realizarea următoarelor activități:

a) modernizarea programelor didactice pentru disciplinele din domeniu  ce se predau în învățământul superior;

b) editarea unei reviste cu apariție trimestrială;

c) organizarea, cu o periodicitate de  doi ani, a Conferinței Naționale de Acționări Electrice ;

d) organizarea de cursuri de perfecționare  în domeniul acționărilor electrice;

e) stabilirea de relații de colaborare cu alte organizații științifice și asociații profesionale;

f) sprijinirea membrilor asociației în vederea perfecționării și documentării științifice precum și pentru partciparea la manifestări științifice pe plan mondial.
7. Fondurile AAE se obțin prin cotizații, taxe de înscriere, venituri din editarea revitei proprii și prin sprijinul  instituțiilor și organizațiilor economice.

Taxa de înscriere este de 200 lei, iar cotizația de membru de 100 lei/an
8. Coordonarea activității  AAE se realizează de către  un Comitet de Conducere  ales pe o perioadă de doi ani de către Adunarea Generală a  membrilor ascociaței.Comitetul de conducere desemnează, pe aceiași perioadă, din membrii săi, un Președinte un Vicepreședinte și un Secretar.
9. Aprobarea, precum și modificărilor Statutului Asociației se face de către plenul membrilor acesteia.
10. Sediul Asociației este în Galați, str.Domească nr.111, tel.14871, int.19.

Conferința Națională de Acționări Electrice
Ediția XX, Timișoara
12-14 mai 2022

xx